ID; $first_name = $current_user->first_name; $last_name = $current_user->last_name; $display_name = $current_user->display_name; //$user_custom_picture = get_the_author_meta( 'fave_author_custom_picture' , $userID ); $author_picture_id = get_the_author_meta( 'fave_author_picture_id' , $userID ); $user_custom_picture = wp_get_attachment_image_src( $author_picture_id, array( 270, 270 ) ); $user_custom_picture = $user_custom_picture[0]; $header_type = houzez_option('header_style'); if( !empty($first_name) && !empty($last_name) ) { $display_name = $first_name.' '.$last_name; } if( empty( $user_custom_picture )) { $user_custom_picture = get_template_directory_uri().'/images/profile-avatar.png'; } $dash_profile_link = houzez_get_template_link_2('template/user_dashboard_profile.php'); $dashboard_listings = houzez_get_template_link_2('template/user_dashboard_properties.php'); $dashboard_add_listing = houzez_get_template_link_2('template/submit_property.php'); $dashboard_favorites = houzez_get_template_link_2('template/user_dashboard_favorites.php'); $dashboard_search = houzez_get_template_link_2('template/user_dashboard_saved_search.php'); $dashboard_invoices = houzez_get_template_link_2('template/user_dashboard_invoices.php'); $dashboard_msgs = houzez_get_template_link_2('template/user_dashboard_messages.php'); $dashboard_membership = houzez_get_template_link_2('template/user_dashboard_membership.php'); $dashboard_seen_msgs = add_query_arg( 'view', 'seen', $dashboard_msgs ); $dashboard_unseen_msgs = add_query_arg( 'view', 'unseen', $dashboard_msgs ); $home_link = home_url('/'); $enable_paid_submission = houzez_option('enable_paid_submission'); $header_create_listing_template = houzez_get_template_link('template/submit_property.php'); $create_listing_button_required_login = houzez_option('create_listing_button'); $create_lisiting_enable = houzez_option('create_lisiting_enable'); $home_link = home_url('/'); $ac_profile = $ac_props = $ac_add_prop = $ac_fav = $ac_search = $ac_invoices = $ac_msgs = $ac_mem = ''; if( is_page_template( 'template/user_dashboard_profile.php' ) ) { $ac_profile = 'class=active'; } elseif ( is_page_template( 'template/user_dashboard_properties.php' ) ) { $ac_props = 'class=active'; } elseif ( is_page_template( 'template/submit_property.php' ) ) { $ac_add_prop = 'class=active'; } elseif ( is_page_template( 'template/user_dashboard_saved_search.php' ) ) { $ac_search = 'class=active'; } elseif ( is_page_template( 'template/user_dashboard_favorites.php' ) ) { $ac_fav = 'class=active'; } elseif ( is_page_template( 'template/user_dashboard_invoices.php' ) ) { $ac_invoices = 'class=active'; } elseif ( is_page_template( 'template/user_dashboard_messages.php' ) ) { $ac_msgs = 'class=active'; } elseif ( is_page_template( 'template/user_dashboard_membership.php' ) ) { $ac_mem = 'class=active'; } $agency_agents = add_query_arg( 'agents', 'list', $dash_profile_link ); $agency_agent_add = add_query_arg( 'agent', 'add_new', $dash_profile_link ); $all = add_query_arg( 'prop_status', 'all', $dashboard_listings ); $approved = add_query_arg( 'prop_status', 'approved', $dashboard_listings ); $pending = add_query_arg( 'prop_status', 'pending', $dashboard_listings ); $expired = add_query_arg( 'prop_status', 'expired', $dashboard_listings ); $draft = add_query_arg( 'prop_status', 'draft', $dashboard_listings ); $ac_approved = $ac_pending = $ac_expired = $ac_all = $ac_draft = $ac_agents = $ac_agent_new = ''; if( isset( $_GET['prop_status'] ) && $_GET['prop_status'] == 'approved' ) { $ac_approved = 'class=active'; } elseif( isset( $_GET['prop_status'] ) && $_GET['prop_status'] == 'pending' ) { $ac_pending = 'class=active'; } elseif( isset( $_GET['prop_status'] ) && $_GET['prop_status'] == 'expired' ) { $ac_expired = 'class=active'; } elseif( isset( $_GET['prop_status'] ) && $_GET['prop_status'] == 'approved' ) { $ac_approved = 'class=active'; } elseif( isset( $_GET['prop_status'] ) && $_GET['prop_status'] == 'draft' ) { $ac_draft = 'class=active'; } else { $ac_all = 'class=active'; } if( isset( $_GET['agents'] ) && $_GET['agents'] == 'list' ) { $ac_agents = 'class=active'; } elseif( isset( $_GET['agent'] ) && $_GET['agent'] == 'add_new' ) { $ac_agent_new = 'class=active'; } ?> */ ?>

Compare Listings

Zatrzymac proces starzenia za pomoca Collagenics? Czy to naprawde takie proste? Doswiadczenie z praktyki

Zatrzymac proces starzenia za pomoca Collagenics? Czy to naprawde takie proste? Doswiadczenie z praktyki Coraz bardziej fascynujacy ludzie opowiadaja o Collagenics i ich sukcesie w stosowaniu produktu. Oczywiscie udostepniane raporty sa dla nas interesujace. Raporty z testów i doswiadczen potwierdzaja zalozenie, ze ten produkt moze naprawde pomóc. Czego mozna doswiadczyc? Tutaj potencjalny klient uczy sie […]